• Mua sắm tiêu dùng
  • Công ty tư nhân có được quyền tăng vốn đầu tư khi đã hoạt động?

Công ty tư nhân có được quyền tăng vốn đầu tư khi đã hoạt động?

Vấn đề nguồn vốn là yếu tố sống còn với một doanh nghiệp. Vậy thì với công ty tư nhân, sau một thời gian đi vào hoạt động thì việc tăng vốn đầu tư có được chấp nhận hay không? Đây đang là vấn đề mà rất nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm.

 

Phần lớn ngay từ khi vừa thành lập doanh nghiệp tư nhân và bước đầu hoạt động, những công ty như thế này sẽ có quy mô không quá lớn, vì vậy vốn đầu tư vào đó cũng không hề nhiều chút nào. Nhưng sau khi đã đi vào ổn định và bắt đầu mở rộng quy mô của doanh nghiệp mình hơn nữa, lúc này nhu cầu chung của nhiều người là tăng nguồn vốn vào công ty mình.

Tại Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2014 có nói đến việc tăng và giảm vốn đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân. Trong đây có nói rõ khi có nhu cầu, chủ công ty tư nhân được phép tăng số vốn đầu tư vào công ty mình. Đồng thời khi doanh nghiệp làm điều này tất cả sẽ được ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán, tuy nhiên không cần thiết phải đến đăng ký với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Việc tăng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân là quyền lợi chính đáng của mỗi người, bởi sau khi nhận thấy cần thiết thực hiện điều này để mở rộng quy mô của công ty mình, ai cũng được quyền thực hiện nó. Đồng thời quy định của Nhà nước ta cũng không đề cập chi tiết đến vấn đề này, tức là tùy vào điều kiện mà mỗi doanh nghiệp có thể thực hiện việc tăng vốn tùy vào điều kiện vốn có của mình.

Sau khi đã trải qua giai đoạn thành lập doanh nghiệp và tiếp tục tăng vốn đầu tư, lúc này đồng nghĩa trách nhiệm của cá nhân là chủ sở hữu của doanh nghiệp đó sẽ lớn hơn. Tức là với một số vốn đầu tư mạnh vào công ty mình đang sở hữu, lúc này áp lực tài chính và việc đưa ra kế hoạch để sử dụng nguồn vốn đó làm sao cho phù hợp sẽ lại được đưa ra.

Nhưng dù thế nào đi nữa, khi một doanh nghiệp tư nhân đã quyết định đầu tư vốn tiếp thì tức là đơn vị đó đang hoạt động và làm ăn tốt, đây là một dấu hiệu đáng mừng và có những tác động nhất định đối với nền kinh tế nước ta. Và để hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp tư nhân, đã có những chính sách mà nước ta đưa ra.