• Công nghệ
  • Kiên quyết thu hồi đất cho dự án khu Công nghệ cao Hoà Lạc

Kiên quyết thu hồi đất cho dự án khu Công nghệ cao Hoà Lạc

UBND TP Hà Nội đang chỉ đạo sở, ngành liên quan và hai huyện Thạch Thất, Quốc Oai kiên quyết thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ GPMB bằng dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Trong Công văn số 5527/UBND-NNNT, ngày 28/7, UBND TP Hà Nội nêu rõ thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch TP yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất và Quốc Oai tập trung công tác kiểm đếm, lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thực hiện phương án... bảo đảm tiến độ hoàn thành công tác GPMB dự án trên. Hai huyện chủ động rà soát chính sách đặc thù để kịp thời đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo GPMB TP kết quả thực hiện cũng như khó khăn, vướng mắc để giải quyết theo quy định.

Trong trường hợp có thắc mắc kiến nghị thì kịp thời chỉ đạo, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại; tăng cường tuyên truyền, vận động để người bị thu hồi đất hiểu, đồng thuận với chủ trương thu hồi đất của Nhà nước. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng người bị thu hồi đất vẫn cố tình không chấp hành, cần có biện pháp kiên quyết để thu hồi đất theo quy định.
 
Phối cảnh Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Phối cảnh Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đối với diện tích 11,2ha còn lại của khu tái định cư 52,7ha phục vụ di chuyển các đơn vị quân đội, TP yêu cầu UBND huyện Thạch Thất tập trung tuyên truyền, vận động..., có giải pháp bảo đảm hoàn thành công tác GPMB, thu hồi phần diện tích đất còn lại này trong tháng 8/2014.

Riêng với khu tái định cư Nam tỉnh lộ 420, UBND huyện Thạch Thất tập trung thực hiện công tác GPMB phần diện tích còn lại 7,8ha, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật giai đoạn I, đẩy nhanh tiến độ lập dự án đầu tư giai đoạn 2 (26ha). Cùng với đó, chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hoà Lạc để sớm hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất diện tích 44,27ha trên địa bàn xã Hạ Bằng thuộc dự án xây dựng hạ tầng bằng nguồn vốn ODA.

Bên cạnh đó, UBND TP giao hai huyện trên tổng hợp nguồn tài chính, tập trung giải ngân có hiệu quả, không để xảy ra tình trạng không sử dụng hết nguồn vốn đã được bố trí. Mặt khác, các huyện cũng chủ động đề xuất phương án bố trí, sử dụng kinh phí còn thiếu để phục vụ cho công tác GPMB của dự án Khu công nghệ cao Hoà Lạc, GPMB các dự án tái định cư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư... được đảm bảo.
 
Khu công nghệ cao Hoà Lạc tổng diện tích 1586 ha được xây dựng theo mô hình thành phố khoa học với đầy đủ các dịch vụ tiện ích và những khu chức năng chính.

Khu công nghệ cao này chú trọng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao ưu tiên như: Công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ phần mềm; Công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và y tế; Công nghệ vi điện tử, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang điện tử và tự động hoá; Công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano; Công nghệ thân môi trường, công nghệ năng lượng mới ... và một số công nghệ đặc biệt khác.