MAPSEDAN 48EC thuốc diệt mối mọt

MAPSEDAN 48EC thuốc diệt mối mọt hiệu quả và an toàn dành cho các công trình, vườn cây, nhà cửa,...

THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
 
thuốc diệt mối mọt trừ mối Mapsedan 48EC - Sản phẩm của Mappacific Singapore
 
thuốc diệt mối mọt dùng để:
 
-Trừ mối đất hiệu qủa.
 
-Phòng mối cho nền móng công trình xây dựng.
 
- Xử lý chống mối, mọt
 
- Qui cách chai: 100ml, 1 lít
 
- Cách pha thuốc diệt mối mọt:
 
1/ Phòng chống mối:
 
a/ Phun xử lý mặt nền công trình xây dựng: pha 30ml thuốc diệt mối mọt/1lít nước, dùng 5 lít dung dịch đã pha phun cho 1m2 mặt nền trước khi đổ bê tông.
 
b/ Xử lý hào chống mối: pha 30ml thuốc diệt mối mọt/1 lít nước. Dùng 15 lít dung dịch đã pha loãng phun cho 1m3 hào chống mối.
 
c/ Xử lý vách tường: pha 30ml thuốc diệt mối mọt/ 1 lít nước, dùng 2 lít dung dịch đã pha phun cho 1m2 mặt tường vách công trình.
 
d/ Xử lý nền công trình đã xây dựng: pha 30ml thuốc diệt mối mọt/1 lít nước, khoan lỗ với khoảng cách 30-40cm, dùng bơm áp lực bơm thuốc diệt mối mọt xuống nền, dùng 3-5 lít dung dịch đã pha loãng cho mỗi mét vuông chiều dài mặt nền.
 
2/ Phòng chống mọt gỗ : pha 42ml/1lít nước sạch hoặc dầu diesel. Phun hoặc quét lên toàn bộ bê mặt gỗ cần được bảo vệ.
 
3/Tẩm gỗ: pha 12.5ml thuốc diệt mối mọt/ 1 lít nước. Nhúng toàn bộ sản phẩm cần được bảo vệ trong dung dịch tối thiểu 30 phút.