Tặng xe Wave Alpha cho người đoạt giải Tôi yêu Việt Nam

Sáng 10/8, Đài Tiếng nói Việt Nam, đã trao giải Tình huống vàng chương trình “Tôi yêu Việt Nam” quý II cho bạn Phạm Nguyên Thái (Thanh Hóa). Giải thưởng trị giá một chiếc xe wave Alpha.

Sáng 10/8, Đài Tiếng nói Việt Nam, đã trao giải Tình huống vàng chương trình “Tôi yêu Việt Nam” quý II cho bạn Phạm Nguyên Thái (Thanh Hóa). Giải thưởng trị giá một chiếc xe Wave Alpha.
 

Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, kể từ buổi phát sóng đầu tiên ngày 24/1, số lượng thính giả theo dõi chương trình Tôi yêu Việt Nam qua sóng FM 100 tăng lên rõ rệt thông qua từng cuộc thi tuần, cuộc thi tháng và trò chơi tình huống vàng mỗi quý. Mỗi tháng số người tham dự tăng 10– 20%.

Từ quý III, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” sẽ được cải tiến để bám sát với thực tế xã hội. Những ý kiến của người dân về các vấn đề giao thông cấp bách sẽ được phát sóng và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời.

Đại diện Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, kể từ buổi phát sóng đầu tiên ngày 24/1, số lượng thính giả theo dõi chương trình Tôi yêu Việt Nam qua sóng FM 100 tăng lên rõ rệt thông qua từng cuộc thi tuần, cuộc thi tháng và trò chơi tình huống vàng mỗi quý. Mỗi tháng số người tham dự tăng 10– 20%.

Từ quý III, chương trình “Tôi yêu Việt Nam” sẽ được cải tiến để bám sát với thực tế xã hội. Những ý kiến của người dân về các vấn đề giao thông cấp bách sẽ được phát sóng và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời.