Trẻ mầm non không phải tập làm Toán

Theo nội dung Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại danh mục đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non được Bộ GD-ĐT ban hành, từ ngày 1-11-2013, các lớp mẫu giáo và lớp 1 sẽ được bãi bỏ một số đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu.

Theo đó, với trẻ từ 5-6 tuổi, bãi bỏ 10 dụng cụ đồ dùng học tập như: Truyện tranh các loại; Vở tập tạo hình; Vở làm quen với toán; Chương trình giáo dục mầm non; Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi; Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố; Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường mầm non; Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; Tập tô chữ cái.

Với nhóm trẻ từ 3-4 tuổi và nhóm trẻ từ 4-5 tuổi, bãi bỏ 9 đồ dùng thiết bị dạy học giống như của nhóm trẻ 5-6 tuổi chỉ trừ yếu tố thứ 10 là Tập tô chữ cái.

Ngoài ra, nhóm trẻ 3-12 tháng và 12-24 tháng tuổi cũng có 6 danh mục được bãi bỏ như: Thơ ở nhà trẻ; Truyện kể ở nhà trẻ; Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố...

Nhóm trẻ từ 24-36 tháng tuổi có 7 danh mục được bãi bỏ như Vở tập tạo hình; Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố...